Maak een afspraak: 016 29 31 31

Disclaimer

Deze website is eigendom van Opdebeeck & Partners Orthodontie
E-mail: info@opdebeeckorthodontie.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Opdebeeck & Partners Orthodontie of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Opdebeeck & Partners Orthodontie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Opdebeeck & Partners Orthodontie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Opdebeeck & Partners Orthodontie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Opdebeeck & Partners Orthodontie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Opdebeeck & Partners Orthodontie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook enkel conform de toepasselijke wetgeving. In deze privacyerklaring vindt u alvast een bevattelijk overzicht van wat er met uw persoonsgegevens in onze praktijk gebeurt. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen via het contactformulier op onze website of via info@opdebeeckorthodontie.be.

Welke persoonsgegevens en waarom? Voor het verstrekken en beheren van onze orthodontische zorgdiensten (incl. facturatie) verzamelen en verwerken wij de gegevens van patiënten (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, telefoon/GSM-nummer, e-mailadres en medische gegevens zoals bv. diagnoses en medische, tandheelkundige en/of orthodontische voorgaanden, medicatiegebruik, gegevens vervat in medische, tandheelkundige en/of orthodontische beeldvorming en de medische, tandheelkundige en/of orthodontische beeldvorming en scans), gegevens van vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers (naam, voornaam, rijksregisternummer, adres, telefoon/GSM, e-mailadres) en gegevens van (tand)artsen van de patiënt (naam, voornaam, RIZIV-nummer, adres, telefoon/GSM, e-mailadres). Deze gegevens verkrijgen wij van u of van uw doorverwijzende (tand)arts.

Voor het functioneren van onze website verwerken wij ook cookies met betrekking tot elke websitegebruiker (zie onze cookie policy op de website). Voor het antwoorden op uw vragen gesteld via het contactformulier op onze website of via e-mail verwerken wij vanzelfsprekend ook de nodige persoonsgegevens (bepaald uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, uw telefoon- en/of gsm-nummer, uw postcode, het type vraag en inhoud van uw vraag).

Wat gebeurt er met deze persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden veilig verwerkt onder verantwoordelijkheid van Opdebeeck Orthodontie (uitgebaat door Bvba Den Anker, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Lei 7 en met ondernemingsnummer 0425.030.541) en de orthodontisten die in onze praktijk werkzaam zijn. Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor uw orthodontisten (voor de orthodontische zorg en administratie) en voor onze werknemers die tot geheimhouding verplicht zijn (enkel voor administratie, zoals afsprakenbeheer en facturatie). Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en met inachtneming de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen (30 jaar voor uw medische gegevens en 7 jaar voor facturatiegegevens).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden zonder uw voorafgaande geïnformeerde toestemming, behalve aan uw behandelende (tand)arts (indien nodig voor doorverwijzing en opvolging), aan uw mutualiteit (indien nodig voor terugbetaling van orthodontische verstrekkingen), aan overheidsdiensten, onderzoeks- en beleidsorganisaties (indien wettelijk verplicht) en aan onze ondersteunende diensten zoals leveranciers van op maat gemaakt orthodontisch materiaal, IT dienstverleners, incassobureaus, verzekeraars of advocaten (indien nodig voor de ondersteuning van onze orthodontische zorg en administratie of voor rechtsvorderingen).

Wat zijn uw privacyrechten? U heeft onder meer het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om hiervan een kopie te krijgen, het recht om onjuiste of onvolledige gegevens (bv. adres of telefoonnummer) te laten verbeteren of aanvullen en het recht om onder bepaalde voorwaarden uw gegevens te laten wissen of om de verdere verwerking ervan te blokkeren. 

Voor verzoeken tot uitoefening van uw privacyrechten, klachten en andere vragen, kan u steeds contact opnemen via het contactformulier op onze website of via info@opdebeeckorthodontie.be. Wij zullen u dan zo snel mogelijk verder helpen. Voor klachten kan u ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Indien u klachten heeft, verzoeken wij u echter vriendelijk om deze altijd eerst aan ons voor te leggen, zodat wij naar een spoedige oplossing kunnen zoeken.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de website worden cookies op de harde schijf van je computer of mobiel toestel geplaatst.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat wij op je computer of mobiel toestel opslaan wanneer u de website bezoekt.
Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login-gegevens te bewaren, etc. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.
Meer over cookies kan je lezen op ​www.aboutcookies.org​.

Welke cookies gebruiken wij en waarom?
Wij gebruiken in eerste instantie “First party cookies”. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door de website en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
Wij gebruiken verder nog een aantal “Third party cookies”. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door derde partijen en die tot doel hebben ons te informeren over je browsing gedrag en over je technische gegevens.

Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze?

We kunnen de cookies die wij gebruiken in vier categorieën opdelen:

1. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

2. Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont.

3. Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

4. Marketing cookies
Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

PHPSESSID(sessie cookie)

 • Type: first party
 • Soort: essentiële cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

  __utmb (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 30 minuten
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken

  _utmc (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: sessie
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: werkt samen met de __utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende bezoekers te identificeren

  __utmt_XX (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 10 minuten
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op sites met veel verkeer beperkt wordt.

  __utmz (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 6 maanden
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: identificeert de bron die je naar onze website heeft geleid
 • __utma (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 2 jaar
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden
 • datr, act, sb, presence, fr, wd, xs, c_user, dpr (Facebook.com)

 • Type: first party
 • Soort: marketing cookies
 • Levensduur: sessie en blijven maximum 2 jaar bewaard
 • Privacy: https://www.facebook.com/policies/cookies
 • Doel: maakt een gebruikersprofiel aan om relevante advertenties op Facebook te tonen.
 • SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com)

 • Type: third party
 • Soort: analytische en functionele cookies
 • Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn
 • NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com)

 • Type: third party
 • Soort: marketing cookies
 • Levensduur: maximum 1 jaar
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.
 • CONSENT, UULE, DV (google.com)

 • Type: third party
 • Soort: analytische en marketing cookies
 • Levensduur: wordt maximum 2 jaar bewaard
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn.
 • _ga (google.com)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 2 jaar na sessie
 • Privacy: https://policies.google.com/privacy
 • Doel: meet anoniem hoe bezoekers de website gebruiken
 • mautic_refer_id, mautic_session_id, mautic_session_name (Mautic cookies)

 • Type: third party
 • Soort: marketing cookie
 • Levensduur: 2 jaar na sessie
 • Privacy: ​https://www.mautic.org/privacy-policy/
 • Doel: Deze cookies detecteren hoe de bezoeker navigeert en handelt op de website. Dit om de informatie die we voorzien op de website of via marketing campagnes te optimaliseren voor de bezoeker. Bezoekers die zich niet bekendmaken via formulieren of email-links zullen anoniem blijven.
 • _smToken _smVID NID (Sumo cookies)

 • Type: third party
 • Soort: marketing cookie
 • Privacy: ​https://help.sumo.com/hc/en-us/articles/218958727-Privacy-Policy
 • Doel: Deze cookies meten anoniem hoe de gebruikers de website gebruiken, toont pop-ups a.d.h.v. voorgaande acties op de website.
 • Hoe kan je de cookies uitschakelen?

  Je kan de cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je de help functie van je browser gebruiken om dit te wijzigen.

  - Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  - Chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl7

  - Firefox
  https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

  - Safari:
  https://support.apple.com/kb/PH5042